Близо 40 точки ще гласуват на днешното заседание на Общински съвет Стара Загора

Днес в 9,00 часа ще започне последното за 2019 година заседание на  Общинския съвет в Стара Загора. В дневния ред на местния парламент ще влязат 40 предложения. Сред най-важните точки е предложението на кмета на Стара Загора Живко Тодоров за промяна в структурата на администрацията. Ако то бъде подкрепено, заместник-кметовете ще бъдат общо 5, както и ще бъдат направени вътрешни преструктурирания на отдели и дирекции.

Две наредби също ще бъдат обсъдени – на второ четене е за организацията на пенсионерските клубове на територията на общината, а на първо - промяна и допълнение при наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги, в частта ѝ за наема на зали за обществено ползване в града. Общинските съветници ще разгледат още промяна по бюджета на община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната му част и промяна в инвестиционната програма за тази година.

Старейшините ще гласуват и промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен общински дълг и разширяване обхвата му за мостово финансиране на всички инвестиционни проекти, реализирани със средства от Европейския съюз по Оперативна програма „Региони в растеж“ и Оперативна програма „Околна среда“, при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top