Промени в таксата за битови отпадъци в Стара Загора ще разгледа Общинският съвет по време на декемврийското си заседание

За град Стара Загора увеличението за жилищните и нежилищни имоти, собственост на граждани от 1,5 да бъде 1,7 на хиляда, а за нежилищните имоти на предприятия от 3,5 на 4 на хиляда. Това ще бъде предложението за промяна в ставката за данък смет, което ще разгледат общинските съветници на предстоящото си заседание другата седмица. Това стана ясно по време на пресконференция на кмета на Стара Загора Живко Тодоров днес.

„Министерството на околната среда и водите реши увеличението да се случва в рамките на три години, така общините, които не са изпълнили своите планове, ще имат възможност да го направят. Община Стара Загора е изпълнила целите си и плаща -50% от очисленията, благодарение на това, че е изградена сепарираща инсталация. Ние бяхме от първите общини, които сториха това. Около 55 хиляди тона са отпадъците, които генерира общината.

Те минават през системата за сепариране –малко над 40%, от тях, а останалото количество отива в депото, за което също се плаща на тон отпадък“, уточни още градоначалникът. Той допълни, че нито една община до момента не е изградила завод за преработка на отпадъци, което значително би намалило дължимите суми. Тодоров заяви категорично, че алтернатива, освет тази система – сепариране или депониране, няма към този момент.

От думите на началника на отдел „Местни данъци и такси“ Иван Иванов стана ясно, че облагането ще е повишено с около 13%, което изразено в цифри означава, че за апартамент от 80 кв. м ще се плаща с около 24 лева повече за година или с по 2 лева на месец.

Живко Тодоров направи препратка към 2012 година, от когато не е повишаван местният налог. „Тогава минималната работна заплата беше 290 лева, очаква се да бъде 610 лева през 2020 година. Увеличението на сумата е над 2 пъти. В общинските звена „Озеленяване“ и „Чистота“ всички работници са назначени на минималната заплата. Тези средства също трябва да се имат предвид. Освен това, когато завишаваме нивото на екологията в общината със сепарираща инсталация, депо за отпадъци, изграждане на нови паркове и зони, а сега предстои да се рекултивира и старото депо, то няма как да се случи без увеличения. Досега издържахме, защото намалихме средставата, които плащаме на фирмите за чистота, при 7,5 млн. лева преди, сега са близо 6,5 млн. лева. Оптимизирали сме възможните дейности. Не е възможно да намалим работниците, заети с чистотата, защото това ще доведе до по-мръсен град. Увеличили сме броя на контейнерите за смет и в селата“, коментира още Живко Тодоров.

Той обясни,че  тезата за създаване на общинска фирма, която да отговаря за чистотата. „Техниката, която е необходима само за поддръжка на парковете, ще е за поне 1,5 лева. Ако се наложи да купуваме и камиони, и цистерни – то това са средства минимум от 4-5 млн. лева само за начална инвестиция“. Кметът допълни още, че за подобряването на градската среда, създаването на нови паркове и зони, както и подобряването на чистотата в общината също са необходими средства и не бива да се спекулира.

По време на пресконференцията стана ясно още, че събираемостта на местните данъци и такси в общината е висока.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top