Временно е затруднено движението днес по част от ул. “Хрищян войвода“ в Стара Загора

Във връзка с изпълнение на канализация на обект „Изграждане на техническа инфраструктура за индустриална зона "Загоре"– улица О.Т. 125- О.Т.126- О.Т.127; улица О.Т. 130- О.Т. 131- О.Т. 132; улица О.Т. 127- О.Т. 128- О.Т. 129; улица О.Т. 126- О.Т. 129- О.Т. 131; паркинг в УПИ XIII 1586,ЗА паркинг КВ. 2" преминаването на МПС ще се осъществява днес (10.12.2019 г.) по изпълнена временна организация на движение на кръстовището на ул."Хрищян войвода"  и"Сирма войвода" (улицата за гробищния парк).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top