Гласуват утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема

По време на предстоящото на 19 декември последно за 2019 година заседание на общински съвет Стара Загора ще бъде разгледано и гласувано утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Подобряването на системата на обществения транспорт е един от приоритетите на Община Стара Загора. В тази връзка се предприемат действия за подобряването му, чрез оптимизиране на автобусни линии от общинската транспортна схема.

С цел по-добро обслужване на населението, експертите от отдел „Транспорт“ направиха преглед на включените в общинската транспортна схема маршрутни разписания. Като се взеха предвид разпоредбите на Нареда № 2 от 15.03.2002 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, пътникопотока, необходимостта от промяна на времето за пътуване на превозните средства при изпълнение на транспортната задача, съответно средната техническа и съобщителна скорост.

От материалите на заседанието става ясно, че  автобусите на градския транспорт запазват началните часове на тръгване, но се променя се времето на пътуване в двете посоки, съответно и средната техническа и съобщителна скорост.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top