Петима зам.кметове и промени в структурата на Общинската администрация в Стара Загора от 1 януари 2020

С петима заместник-кметове ще разполага в следващите 4 години от мандата си кметът на Стара Загора Живко Тодоров. Това става ясно предложението за промени в структурата на Общината, което ще бъде разгледано от общинските съветници на последната за годината сесия на местния парламент, която ще се проведе на на 19 декември.

Новите заместници на Живко Тодоров ще бъдат с ресори: „Устройство на територията, строителство и инвестиции”, „Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности”, „Транспорт, чистота и екология“, „Култура, туризъм и младежки дейности” и „Образование, здравеопазване и социални дейности”.

От приложенията по точката става ясно, че ще има промени и преструктурирания във вътрешните  отдели и дирекции както функционално, така и числово – а именно:

Закрива се Дирекция „Административно – правно обслужване“ и се обособяват самостоятелни отдели: „Правно нормативно обслужване, „Човешки ресурси“, „Административно и информационно обслужване“, „Административно стопански дейности“. В Дирекция „Гражданско състояние“ се намалява числеността с 1 щ.бр.Дирекция „Европейски програми и международно сътрудничество“ се закрива. Създава се Дирекция „Инвестиции и Европейски програми“ с два отдела: Отдел „Инвестиции“ и Отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“

Не са структурирани или са с променени функции и численост, следните отдели:
 Отдел „Инвестиции и управление на проекти” от Дирекция „Строителство и инвестиции“ се закрива.
 Отдел „Устройство на територията“ преминава в Дирекция „Строителство и инвестиции“ и се увеличава числеността на същия със седем щатни бройки;
 Отдел „Стопанска политика“ от Дирекция „Общинска собственост и стопанска политика“ се закрива.
 Отдел „Туризъм и спортни дейности“ се закрива и се обособяват: Отдел „Спортни дейности“ и Отдел „Туризъм и младежки дейности“.
 Отдел „Екология“ се обособява в Отдел „Екология и гори“ с численост 9щ.бр.
 В Отдел „Регистрация на общинска собственост“ се намалява числеността с 1 щ.бр.

Увеличава се числеността на: Звено „Спорт за всички и спортни дейности“ с 4 щ.бр., Звено „Гробищен парк“ с 2 щ.бр., Звено „Градска мобилност“ с 1 щ.бр., Звено „Стопанисване и поддръжка на общински имоти и вещи“ с 2 щ.бр.

Намалява се числеността на: Звено „Чистота“ с 14 щ.бр., Звено „Общински пазари“ с 4 щ.бр., Звено „Общинска охрана“ с 6 щ.бр.

Закрива се звено „Наеми и рекламна дейност“ и се създава Звено „Управление на общинската собственост и разрешителен режим“ с 13 щ.бр.

Общата численост на Общинска администрация се запазва на 359 щатни бройки.

При одобрение от старейшините в Стара Загора промените ще влязат в сила от 1 януари 2020 година.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top