Дванадесет са постоянните комисии на Общинския съвет в Стара Загора

Дванадесет са постоянните комисии на Общинския съвет в Стара Загора. Това решиха днес старейшините на свое заседание. Броят на комисиите остава същия като предходния мандат.промяна има само в наименованието на две от тях – ПК по земеделие, гори и опазване на околната среда ще се казва – ПК по земеделие, гори, екология и развитие на селата. Нейн председател е Митко Маринов, а заместник – Иван Велев.

Комисията по евроинтеграция прие име – ПК по оперативни програми и международно сътрудничество. За нея ще отговаря проф. Иван Върляков, а негов заместник е Бояна Танева. За председател на 10-членната ПК по финанси и бюджет бе избран Николай Николов, а негов заместник ще е Стефан Димитров. Седем са членовете на ПК по законност и обществен ред, а нейн председател е Стефан Анков, със заместник Даниела Лекина.

Начело на една от най-многобройните комисии, дванадесет души - тази по общинска собственост и стопанска политика, е Димитър Чорбаджиев. Негов заместник е Климент Пенчев. Участници в ПК по териториално, селищно развитие и транспорт са 11 от старейшините, а председател и зам.-председател са съответно – арх. Мартин Паскалев и Методи Пенчев.

Комисията по социална политика е с девет души и я оглави Явор Гънчев, а негов заместник ще бъде Искра Михайлова. За културата, туризма и вероизповеданията ще отговаря Дарин Петков. В комисията влязоха седем от съветниците. Заместник-председателското място зае Петър Желязков.

ПК по образование, наука и защита правата на децата пое Валентина Бонева, със заместник Милена Желева.

Здравеопазването пое д-р Емил Славов, а заместник-председател е д-р Тунджай Йозтюрк. За спорта и младежките дейности отговарят осем души. Председателското място е на Тихомир Трифонов, а заместник-председателското е на Никола Чакалов. В комисията за продиводействие на корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл. 72 от ЗПКОНПИ влязоха шест от съветниците. Председател е Дамян Георгиев, а зам.-председател Ивета Лазарова.

По време на днешното заседание на Общинския съвет своята клетва за работа в името и благото на старозагорци положиха Мирослав Райков, който отсъстваше на тържествената първа сесия, и Кирил Георгиев, заемащ мястото на Красимира Чахова.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top