Образователно турне “Знам.бе“ спира в Стара Загора

На 7 ноември образователното турне „Знам.бе“ ще посети Стара Загора. Образованието трябва да е достъпно за всички в България и всичко, което правят те е с цел да повиши общата грамотност на населението, е мнението на участници и организатори. Тяхната мисия е да предоставят актуални за времето подходи и инструменти за учене, съобразени с интересите на младите хора. За да бъдат максимално полезни на всяко дете в България от Знам.бе създават анкета, която ще покаже потенциалния път на развитие на всяко дете. В основата си анкетата стъпва на пет-факторния психологически модел (Big-5) за личностни черти и взима предвид рамката на Европейската комисия (ЕК) за ключовите компетентности на бъдещето. По тази начин анкетата насочва децата към 18-те отрасли в индустрията, които са заложени на глобално ниво от обединените нации (ООН).

Зад Знам.бе стоят Ангел Георгиев, който има над 12 години опит в неформално и формално образование, Виктор Балабанов – организационен психолог с над 10 години опит с обучения и Иван Йонков – с над 8 години опит в разрешаване на технически проблеми.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top