Галина Господинова, кандидат за общински съветник от БСП:Стара Загора трябва да стане национален културен и духовен център

Общото впечатление е, че Стара Загора е развиващ се град, печелим класации, безработицата е ниска – къде обаче изоставаме?

Стабилното икономическо развитие на региона му отрежда второ място по БВП на глава от населението в страната. Проблемът при нас е едностранчивото развитие. Енергетиката е с огромна тежест и изцяло определя съпътстващата икономика в региона. Има две неща, който Стара Загора трябва да вземе като пример от Пловдив, и то е колко е нужно изграждането на индустриални зони за развитие на ред производства и развитието на туризма. Богатството на Стара Загора е в нейната хилядолетна история. Стара Загора трябва да стане национален културен и духовен център.

- В тази кампания културата и туризма като че ли остават на заден план, след инфраструктурата и икономиката, защо?

Туризмът е индустрия. В туризма общината е пряк инвеститор, но косвено ще печели от туристически такси. Ще допринася за икономическото, социалното и културното развитие на общината. Първата стъпка, която трябва да направим е промяна на структурата- постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания да се раздели на две комисии:
-постоянна комисия по култура и вероизповедания
-постоянна комисия по туризъм

За да може тази комисия да бъде ефективна- да се предлагат и обсъждат стратегии за развитие и разнообразието на туристическите услуги. Да се разработи не програма както е в момента, а стратегия и план за дългосрочно развитие на историческия и SPA  туризъм в региона, съобразени с спецификата на община Стара Загора. Да се разработи програма за развитие на музеите, архитектурен вид на основните улици на града ни, да се организират национални годишни конференции с БГ и чужди туроператорски фирми. Да се работи с института за опазване на паметниците, с академията на науките. Имаме остра нужда от МНОГОФУНКЦИОНАЛНА зала за реализиране на различни  културни и спортни мероприятия. Увеличаване на достъпа до информация за всички туристически продукти, който се предлагат в община Стара Загора. Всичко това няма как да се случи без оптимизация на бюджетните средства.150 хил. са крайно недостатъчни за развитието на туризъм в община Стара Загора.

- Вие сте на трето място в листата на БСП за България, ще бъдете част от следващия Общински съвет – какви ще са основните ви ресори, кои ще са първите предложения, които ще направите?

Има още една позабравена или умишлено не дискутирана тема- социалната политика. Община Стара Загора има и друг път на развитие.  Социалната политика е от изключително значения за една община, тя е пряко свързана с развитието й и показва най-добре капацитета на управление на местния парламент и градоначалника, социалната политика е мерило за положителните условия на живот на гражданите в общината. Много често последните 12 год. социалните теми са  пренебрегвани, въпреки предложенията, който са правени  от общинските съветници на БСП.
            *повече средства в общинския бюджет -за ремонт и оборудване на общинските здравни заведения, кабинетите на общопрактикуващите лекари в селата и пунктовете на детска млечна кухня.
             *решаване на проблема с аптечното обслужване на населението в селата от община Стара Загора.
              *разкриване на център за долекуване на хора с онкологични и тежки заболявания.
             *разширяване на вида и обхвата на социалните услуги за децата, възрастните и хората с увреждания. Тази услуга трябва да бъде разгърната-да се предложат още:здравно обслужване, пазаруване, почистване и др.
Няма да позволим  тези хора да изпаднат в риск от социална изолация.
              *транспортните услуги за всички села – да бъдат  при еднакви условия.
От нас зависи не само да констатираме тези нужди, не само да обещаем тяхното осигуряване , но и с конкретни действия да докажем, че социална Стара Загора е възможна!
Нужни са съгласувани мерки на държавата и общините, за да не допуснем демографската криза да стане факт.
За това предлагаме активна общинска политика в подкрепа на младите хора и семейства:
              *еднократна помощ от 1000 лв. на здравно и социално осигурени родители при раждане на дете  и на майки студентки.
                *безплатни детски  ясли и градини , без това да влияе на качеството на грижата за нашите деца!
                 *парите от продажба на общински жилища да се използват за закупуване или строителство на нови.  През изминалия мандат са продадени около 100 общински жилища за близо 4 мил. лева, който потънаха в общия бюджет на общината и не е ясно за какво са изразходвани.
                 *общия жилищен фонд  да се превърне в инструмент за подкрепа и задържане на млади специалисти в община Стара Загора, който ще работят и ще отглеждат децата си тук и ще бъдат нашето бъдеще.
                 *безплатен достъп на децата и учениците до общинската спортна база и общинските лагери.
                 *стипендии за ученици и заплащане на университетски такси в държавните висши училища за ученици, студенти и специализанти срещу ангажимент да работят в община Стара Загора.

- Как смятате, че трябва да тече диалогът между кмет и общински съвет?
Важните решения за нас са свързани с устойчиво икономическо развитие, социално и духовно развитие на Стара Загора.
Предстои ни да дефинираме основните политики за 2020г. чрез приемане на бюджета. Ще настоявам когато се обсъждат важни документи, касаещи перспективата ни за конструктивен , прозрачен диалог.  Ролята на един общински съветник е много по-важна от тази на кмета, защото общинския съветник пряко взема решенията, а кметът само ръководи цялата изпълнителна дейност. Разбира се, че не е без значение каква фигура ще бъде кмета на Стара Загора . Важно е той  да участва редовно в заседанията на общинския съвет и да чува от първо лице изразяваните  предложения, мнения и съображения по конкретните казуси.

Като гражданин изминалия мандат видях как управляващите вземат стратегически решения за Стара Загора без диалог и без обществени обсъждания. Тази практика трябва да бъде прекратена.

Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Платен материал.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top