Климент Пенчев: „БСП за България” е за модерна Стара Загора

Климент Пенчев е на 40 години. Завършил е в УНСС специалност „Финанси”. Управител е на частна фирма. В мандат 2015 – 2019г.  той бе общински съветник, заместник-председател на Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика, член на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности. В листата с кандидати за общински съветници е на седмо място.

1.Как според Вас трябва да се развива Стара Загора през следващите четири години?
За да се развива Стара Загора тя трябва да се превърне в средище на модерна икономика, осигуряващо високи доходи и заетост. Това е част от нашата Визия за развитие на община Стара Загора. Сред приоритетите ни е стартирането на индустриална зона „Загоре”, в която да бъдат привлечени инвеститори в производствени дейности.
Областният град предлага невероятни възможности за туризъм и те трябва да се развиват. В световен мащаб туризмът е генератор на приходи, защо това да не стане и тук. Недопустимо е да се пропуска една от основните дадености на нашата община, именно туризма, който до момента бледнее на фона на богатото ни културно и историческо наследство.
Стара Загора трябва да се модернизира и да развие услугите си с електронен достъп. Свидетели сме на бързоразвиващи се информационни технологии и иновации, които трябва да въведем и в нашата община, което да улеснява ежедневието ни. Инфраструктурата в града е добре развита, но е необходимо да се обърне сериозно внимание и на населените места в общината и на периферията на града, където положението на места е трагично.

2.Кои са Вашите лични приоритети в бъдещата Ви работа като общински съветник?
Един от основните ми приоритети ще бъде борбата срещу демографската криза. За да не се превърне в катастрофа са необходими спешни мерки, които да бъдат съгласувани между държавата и общините. Общинската политика в подкрепа на младите хора и семействата е от първостепенна важност. Ние от „БСП за България” предлагаме еднократна помощ от 1000 лв. на здравно и социално осигурени родители при раждане на дете и за майки-студентки.

Ние сме за безплатен достъп на децата и учениците до общинската спортна база. Ще работим за отпускането на  стипендии за ученици и заплащане на университетските такси в държавните висши училища за ученици, студенти, специализанти и други срещу ангажимент да останат и да работят в Стара Загора. Всеизвестна е нашата позиция за  намаляване на такстие в детските ясли и градини.
Като общински съветник в изтичащия мандат не подкрепях безразборната разпродажба на общинско имущество и терени и ще продължа да отстоявам нашата политика за разпореждането със собствеността.

През изтеклия мандат бяха продадени близо 100 жилища за около 4 млн.лв., които потънаха в общия бюджет на общината и не стана ясно за какво бяха изразходвани. Според мен правилната общинска политика е парите от продажбата им да се влагат в ремонт на наличните жилища и закупуване на нови. Например вместо да се разпродават общински терени същите могат да бъдат предлагани за строеж срещу обезщетение на строителни фирми, както се случи със сградата, в която е разположено Първо кметство.

3.Какво мислите, че трябва да се промени в работата на бъдещия Общински съвет?
Необходимо е Общинският съвет да възвърне ролята си на орган на местното самоуправление, определящ посоката за развитие на общината и упражняващ непрекъснат контрол върху работата на кмета и общинската администрация.
За да работи Общинският съвет качествено и в полза на старозагорци е нужно да има чуваемост. Време е да спре порочната практика за внасяне на предложения в последния момент, без те да са разглеждани в постоянните комисии. Всяко предложение трябва да се обсъжда в постоянните комисии и да се дава възможност за диалог и дискусии в залата, за да се вземе възможно най-доброто решение.

4.Кои са най-важните решения, които трябва да вземе новият местен парламент?
Важните решения за нас са свързани с устойчиво икономическо, социално и духовно развитие на Стара Загора. Решенията ни трябва да са: ЗА силна икономика, ЗА все по-добра жизнена среда, ЗА качествени и достъпни услуги. Предстои ни да дефенираме основните политики на 2020г. чрез приемането на бюджета, а с него и определяне на бюджетната прогноза. Надявам се, че когато обсъждаме важните документи, касаещи перспективата ни, ще провеждаме конструктивен диалог, ще спорим за политики и идеи. Предстои и приемане на нов Общ устройствен план на Стара Загора, което е ключово решение за жителите на общината и не може да се отлага повече във времето. Той е стратегически документ, задаващ дългосрочна перспектива. Ние от „БСП за България” ще продължим да се противопоставяме на измененията на „парче” в името на частния интерес. Да не забравяме, че наш ангажимент, на всички представители в местната власт, е да направим общината по-добро и привлекателно място за живеене.

Призовавам да се гласува на 27 октомври. Уверявам ви по-добрите решения за местното самоуправление са на „БСП за България”, с номер 56 в бюлетината за кмет на община Стара Загора, за общински съветници и за кметове на кметства.

Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Платен материал.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top