Диана Михалева, БСП:Трябва да има активна общинска политика в подкрепа на младите хора и семейства

1.Какви са вижданията Ви за развитието на Стара Загора през следващите 4-тири години?

Стара Загора е община с много възможности, разположена на ключово място в центъра на България. Тази даденост трябва да бъде използвана по възможно най-добрия начин. Стара Загора има богато културно и историческо наследство и невероятна възможност за развитие на туризма. Географското й разположение позволява тук да се развива индустрия, чрез привличане на външни инвеститори. Но условията за тези външни инвеститори не са благоприятни. Ако няма работеща икономика как ще се развива една община?! Не доумявам защо до този момент не сме се възползвали от тази даденост.
Не можем да разчитаме единствено на комплекс „Мини Марица-изток” да крепи областта ни. Този сериозен пропуск много скоро ще се отрази върху нашата икономика, рискуваме да се превърнем в райони като северозападния, където ситуацията е наистина тежка, ако не се вземат спешни мерки.
Правилно разпределение на средствата в бюджета е също важен момент, когато целта е една община да бъде развивана.

2.С какво смятате, че ще бъдете най-полезни в Обс Стара Загора?

Като млад и образован човек считам, че имам енергията и възможностите да работя в посока община Стара Загора да стане притегателен център за хората. Повечето ми връстници напуснаха родните си места с идеята за по-добър живот и по-високо заплащане на труда им в чужбина. И за голямо съжаление са доволни от условията навън. Ето това трябва да се промени. Наясно съм, че няма да ги върнем, но можем да се борим за тези, които са все още тук. Затова и моят лозунг е: „Мисия оставам за по-добър живот в община Стара Загора!”. Бъдещето е на младите и всички ние сме длъжни да им го осигурим.
Социалната сфера ми е най-близка и там се чувствам в свои води, тъй като съм завършила магистратура по специалността „Социална работа и медиация” в Тракийски университет. Младежките дейности са другият ми приоритет. Иска ми се младите хора да бъдат по-активни, да са по-анагажирани със случващото се в нашата община. Затова младите трябва да бъдат включвани в различните дейности на общината, да има повече дни на отворени врати и да имат възможността да правят своите предложения, да изказват мнението си по въпросите, които ги вълнуват. Да, съгласна съм, че има Младежки общински съвет и не отричам неговата дейност, но е необходимо повече младежко присъствие. Младите хора имат съвременно, модерно виждане за живота и в тях е бъдещето. Трябва да им даваме възможност да се включват дейно в обществения живот и те да са двигател на развитието на една община. Това е и начин как да ги накараме да се чувстват полезни и значими, което според мен е и превантивна мярка срещу противообществените прояви.
Иска ми се да обърна внимание на един много съществен проблем в нашата община и това са населените места. Неколкократно имах възможността да присъствам на изнесени приемни, заедно с народните ни представители и общински съветници сред жителите на селата и неведнъж сме организирали младежки акции там. Никога няма да забравя една снимка, която направих в с.Козаревец. Полуизкъртена врата на някогашното училище и огромните плевели превзели сградата и целия парцел. Това илюстрира отношението не само на общината, но и на държавата към българското село. Не мога да приема твърдения, че избирателите там са малко и не си заслужава да се занимаваме с тях! Да нямаш достъп до лекарски услуги, да не можеш да си купиш животоспасяващи лекарства и да не можеш да стигнеш до общинския център в 21-ви век за мен е равносилно на престъпление, тъй като основният закон в България, Конституцията повелява равноправие.

3.Как смятате, че трябва да се осъществява комуникацията между общинските съветници и градоначалника?

Според мен комуникацията между градоначалника и общинските съветници трябва да се осъществява достъпно, по всички възможни информационни канали и в работно време от порядъка на 24/7. Местната власт е най-близо до хората, тя решава техните проблеми, които не търпят отлагане във времето. В ерата на високите технологии и възможности за комуникация по всевъзможни начини извинения не се допускат. Отговорността е голяма, защото крайният потребител е човекът, а работата с хора е най-сложната и тежка задача.

4.Какво мислите, че трябва да се промени в работата на бъдещия общински съвет?

На първо място е важен диалогът между различните групи в Общинския съвет. За мен развитието на община Стара Загора е кауза и това е основателна причина за конструктивен диалог между различните групи с цел вземане на най-доброто решение за гражданите. Всяка група има своята позиция и предложение за решение по даден казус, но за да бъде взето най-доброто и най-работещото в полза на гражданите решение е необходимо да се чуе гласът на всяка група. Този диалог ми липсваше в изтичащия мандат. Сякаш управляващите налагаха един стереотип на управление, без да чуват нашите предложения само защото са от БСП, а тези предложения са на гражданите, поставяни в приемните на съветниците и не бива да бъдат пренебрегвани. Това не е в полза на старозагорци, а в крайна сметка общинските съветници са избрани, за да служат на обществото, не да го управляват.

Посоката на управление трябва да произлиза от хората. Те са крайните потребители на взетите решения. Много важно е също да се спазват законите и правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. Гледайки заседанията на Общинския съвет неколкократно се натъквах на нарушения и заобикаляне на законите. Това е недопустимо.

Контролът е водещ способ за превенция на тези нарушения и тук е мястото на общинска администрация и на общинските съветници да го повишат.

Драстична промяна е нужна в предлаганите услуги за гражданите. В това динамично, развиващо се общество гражданите като потребители на услуги са все по-взискателни и се нуждаят от бързи и качествени услуги. Общинска администрация Стара Загора има какво да подобри в обслужването на гражданите си и е необходимо непрекъснато да обогатява и подобрява предлаганите услуги, включително и тези с електронен достъп.

Но може би най-важното е да се мисли в дългосрочна перспектива. Планиране в дългосрочен бъдещ период е ключът към задоводоляване нуждите на гражданите. Промените на парче без планиране са неработещ механизъм и нашата община е доказателство за това. Като пример ще дам непрекъснатото променяне на статута на различни працели, удобни за някого, но без стратегия при тази промяна какво бъдеще очаква общината.

5. Кои са най-належащите решения, които смятате, че трябва да вземе новият общински съвет в Стара Загора?

Като млад човек мисля, че основният проблем на съвременното общество е борбата с демографската криза. За да не стигнем до демографска катастрофа са необходими съгласувани мерки от страна на държавата и общините. Трябва да има активна общинска политика в подкрепа на младите хора и семейства, за да създадат семействата си тук. В платформата на БСП сме записали няколко основни моменти, които според нас са стъпките към борбата с демографската криза: безплатен достъп на деца и ученици до общинската спортна база; парите от продажбата на общински жилища да се използват за закупуване или строеж на нови, за да се превърне общинския жилищен фонд в инструмент за подкрепа и задържане на млади специалисти в Стара Загора; еднократната помощ при раждане на дете и на майки студентки да бъде в размер на 1000лв. при здравно и социално осигурени родители; да се намалят таксите за детски градини и ясли с 50%, но не за сметка на качеството на полаганите грижи. Община Стара Загора трябва да се превърне в социално ангажирана община, която да развива образованието, културата, духовността и гражданите пряко да участват в местното самоуправление. Общината трябва да работи прозрачно, да осъществява ефективен контрол върху дейностите си, но най-вече да се работи в посока дългосрочно планиране и перспектива. За да се случи всичко това е необходимо работещо решение, което да утвърди Стара Загора като община с определящо значение за българската индустрия.

Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Платен материал.


 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top