80 точки днешното редовно последно заседание на общинските съветници в Стара Загора

80 предложения ще бъдат разгледани на днешното редовно последно заседание на общинските съветници (с мандат 2015-2019) в Стара Загора. Старейшините ще разгледат и гласуват Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора на първо четене, както и Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за извършване на търговия и услуги в Община Стара Загора, касаеща облекчения относно условията за работа на лечебните заведения, по смисъла на Закона за лечебните заведения; здравните заведения – аптеки и дрогерии, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина ;ветеринарномедицинските заведения и ветеринарномедицинските аптеки, по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Кметът подлага на гласуване и промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени  по бюджета на Община Стара Загора за 2019 година.

Общинските съветници ще направят избор и за управител на „Дерма Гард –  Стара Загора“ ЕООД.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top