23,5 % ръст на приходите от нощувки в Старозагорско

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2019 г. са 12 114, или със 7.6% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. От всички пренощували лица 81.1% са българи, като по-голямата част от тях (47.9%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 2 293, като 54.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2019 г. е 33.8%, като тя е най- висока в местата за настаняване с 3 звезди (51.2%). Заетостта в местата за настаняване с 4 и 5 звезди е 23.2%, а тази в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 21.4%. Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата нараства с 1.3 процентни пункта. Увеличение на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 1 и 2 звезди (с 2.1 процентни пункта) и в местата за настаняване с 4 и 5 звезди (с 1.9 процентни пункта). При местата за настаняване с 3 звезди е регистрирано намаление с 0.3 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юли 2019 г. достигат 1 467 236 лв., което е с 23.5% повече в сравнение с юли 2018 година. Приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 30.0%, а приходите от нощувки на чужди граждани с 5.4%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top