Проект “Педагогика в зелено“ спечели старозагорско училище

Старозагорско Четврто основно училище „Кирил Христов"  спечели проект "Педагогика в зелено" по програма Еразъм Плюс. Целта на проекта е чрез повишаване  квалификацията на четири педагози да се стимулират промени, които да модернизират училището и въведат иновации в образователната среда и начините на преподаване. Желанието на ръководството е тези учители да генерират промяната  и да подготвят своите колеги за нея, интегрирайки  нови методи и инструменти на преподаване в нетрадиционна среда. Друга цел на европейската квалификация е придобиване на умения за адаптиране на учебното съдържание и образователната среда, основани на природата и нейното опазване. Европейската квалификация на учителите цели интереса и позитивното отношение на учениците към учебния процес.

Мотивацията им за работа ще позволи на учителя да открива техните таланти. Осигуряването на квалифицирани педагози ще доведе до по-добра атмосфера в учебния час, активни участници и откриватели  в образователния процес. Прилагането на нови иновативни подходи като игрови подход, експеримент, откривателство са предпоставки за самостоятелно учене, оценяване и самооценяване. Поставените задачи и ангажираността на учениците в час ще стимулират тяхната отговорност и отчетност към учебния процес  като цяло. Реализацията на тази цел е стимул за учащите за включване в национални  и международни състезания, олимпиади. Новият подход на преподаване цели премахване на негативното отношение към училището и липсата на мотивация за учене у ученика. Повишаване  ефективността на училището като образователна институция. Усвоените нови ресурси и инструменти за работа от педагогическите специалисти водят до трайни академични знания  по различните  учебни дисциплини. Освен да осигури квалифицирани специалисти и повиши качеството на образование, тази европейска квалификация цели създаването на контакти на учителите извън рамките на училищната институция и създаване на връзки  между училището и образователни институции от други европейски страни.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top