Средства към работодатели за насърчителни мерки за заетост и обучение в Стара Загора

Дирекция "Бюро по труда" Стара Загора уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че „Бюро по труда”-Стара Загора разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към м.Август 2019г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: Средства в лв.
- безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) 3363
- безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) 2250
- безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) 2400
- безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) 2370

Дирекция „Бюро по труда” разполага със свободни средства :
- НП” Помощ за пенсиониране” -8340 лв.
- НП”ЗОХТУ” - 10860 лв.
- за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ - 1629 лв.
- за обучение по ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по заявка на работодател, по реда на чл.63,ал.1,т.3 от ЗНЗ- 700 лв. Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Стара Загора, както и на тел. 042 / 697545

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top