Съветници подкрепиха изкупуване на частни улици на територията на бившия Азотно-торов завод в Стара Загора

По време на юлското си заседание общинският съвет подкрепи предложението на кмета Живко Тодоров за изкупуване на частни улици на територията на бившия Азотно-торов завод в Стара Загора. Съветниците приеха и промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Общината. Предвидено е на новите кръгови кръстовища на бул. „Славянски“ да бъдат изградени автоматични напоителни системи за поддържане на растителността. Средства ще бъдат преразпределени и към финансиране на спортен клуб по борба „Берое“ за изграждане на трибуна с 300 седящи места. По този начин ще бъде облекчена натовареността и графика на другите спортни зали в града при провеждане на официални състезания. Средствата са осигурени от преструктуриране на разходите за спортния календар. Неотложен ремонт ще подобри състоянието на Народно читалище „Искра“ в село Хан Аспарухово. Ще бъде закупена и нова климатична система, обхващаща 3-тия етаж на сградата на общинска администрация, както и необходимо оборудване за билетния център на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД. Преразпределението на бюджета включва още и допълнителни 8 хил. лева за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, подали документи при обявения втори прием.

Приета бе и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора.Промяната касае данък върху недвижим имот, находящ се в курортно селище, който за съответната година не е основно жилище и не е отдаден под наем или регистриран като място за настаняване според Закона за туризма. Съобразно дейставащия към 1 януари 2019г. текст на Закона с изменение на местната наредба в края на месец януари, за село Старозагорски минерални бани бе приет нов размер на налога, спрямо изискванията на
законодателя - данък в размер от 5 до 7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. За Старозагорски бани бе определен минималният законов размер. Този начин на облагане следваше да се прилага от 2020г., тъй като в Закона не бе предвидена разпоредба, даваща възможност определянето на размера за 2019г., да се извърши през януари същата година.

На заседанието си, Общинският съвет прие размерът на данъка върху имоти в селището да се определя с размер на 1,45 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот .  С приемането на промени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора бе уредена възможността за предоставяне на общинските спортни обекти под наем и размера на таксите за тях. 

С 47 гласа „За“, бе взето решение за придобиване на мястото на сградата на бившото отрезвително, като инвестиционното намерение е изграждане на паркинг. Съветниците подкрепиха и възстановяване на паметника и надписа, намиращисе в двора и на фасадата на Мавзолея костница „19-юлий 1877 година“ в първоначалния им вид.

С мнозинство бе гласувана Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности в периода 2020-2022 г. По време на юлската сесия бе отпусната субсидия за финансово подпомагане на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД. Актуализиран бе и списъкът на средищните училища и детски градини за следващата учебна година, както и дофинансиране на маломерните паралелки.

Седем общински съветника влязоха в комисия за провеждане на конкурс за избор на управител на Медицински център „Дерма Гард“ – Стара Загора.

В дневния ред на редовното заседание на местния парламент гласувани още бяха отчетът за дейността на Общинския съвет, както и анализ на сигналите до обществения посредник. За срок от пет години бе отдадено помещение в ТД „Мересев“ на СНЦ „Брат за брата“.

Преименуван бе централният корт на Общинския тенис компекс. Той ще носи името на „Арх. Иван Георгиев“.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top