Близо 80 точки на днешната редовна сесия на Общински съвет Стара Загора.

Близо 80 предложения ще бъдат разгледани и гласувани по време на днешната редовна сесия на Общински съвет Стара Загора. В дневния ред влиза гласуване на промени в две наредби-Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора – първо четене, както и на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Кметът Живко Тодоров предлага и промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2019 година. Измененията са свързани с възникнали неотложни потребности, за които не са предвидени средства в бюджета. Условията за извършваните компенсирани промени са продиктувани от целите за ефективно и ефикасно използване на финансовия ресурс за 2019 година, съобразно приоритетите на инвестиционната програма на общината, одобрена от Общински съвет.Предвидено е закупуване на нова климатична система обхващаща III етаж на сградата на общинска администрация. Старата инсталация от години е неизправна и не подлежи на ремонт. През годините неколкократно е правен частичен такъв, но без постоянен резултат. Стойността на климатичната инсталация е 12 000 лева. На новоизградените две кръгови кръстовища на бул. “Славянски“ ще бъдат монтирани автоматични напоителни системи за поддържане на растителността. Те ще спомагат, както за запазване на по-добри условия на облагородената площ, така и за оптимизиране на изразходвания воден ресурс. Разходите за изграждане на напоителните системи за двете кръстовища възлизат на 5 000 лева.

Планираните средства за билетен център за билети за градски транспорт се насочват като капиталов трансфер за „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД Стара Загора. Първоначално предвидените средства са за доставка на центъра. Увеличението на стойността включва и необходимото оборудване за въвеждането му в експлоатация. Предложеното увеличение в разходната част ще се осигури за сметка на преструктуриране на разходите, като се намалят планираните собствени средства за обект „Многофункционална зала в Областна администрация“. Община Стара Загора ще финансира спортен клуб по борба „Берое“ с 45 000 лева за изграждане на трибуна с 300 седящи места. Построяването и ще допринесе за провеждане на състезания от републиканския и международен календар на различни спортни прояви.
Изграждането на трибуната ще облекчи натовареността и графика на другите спортни зали в града при провеждане на официални състезания. Средствата са осигурени от преструктуриране на разходите за спортния календар. Народно читалище „Искра“ в село Хан Аспарухово се нуждае от спешен ремонт в размер на 43 000лева, става ясно от мотивите на предложението.

Старейшините ще разгледат и гласуват предложението на общинският съветник от Атака- Михаил Михайлов за възстановяване на паметника и надписа, намиращи се в двора и на фасадата на Мавзолея костница „19-юлий 1877 година“ в първоначалния им вид

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top