Мобилното бюро към Дирекция „Бюро по труда” ще посети старозагорското село Горно Ботево

На 19 юли екипът на Мобилното бюро към Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора ще посети с. Горно Ботево в периода от 10.00 до 13.00 часа. Всеки безработен, неактивен, учащ, зает и пенсионер, както и работодатели от населеното място могат да се срещнат с представители на дирекцията в сградата на Основно училище „Христо Ботев”.

Мобилното бюро ще работи в малките населени места, в които има повече хора без препитание. Ще се предоставя целият набор услуги - регистрация на безработни, ще има информация, консултация, предлагане на курсове, в които биха могли да се включат.

По този начин ще се облекчат самите хора, на които няма да се налага да пътуват до общинските центрове, където има Бюра по труда. Самите безработни смятат, че новите услуги ще са им от полза. Иначе е трудно - транспорт, средства,така или иначе хората са без пари.

Тази услуга е една от новите услуги заедно със "Семеен трудов консултант" и "Менторство след започване на работа" , които предлага Агенцията по заетостта. Експертите от бюрото по труда вече са обучени и от първи юли помагат на трайно безработните, хората с ниско образование и над 50 години да си намерят работа и да се задържат на нея.

Семейният трудов консултант помага на семейства, в които има повече от един безработен. Първоначалната идея е семействата да бъдат поканени в Бюрото по труда, техните потребности да бъдат идентифицирани и след това, ако се наложи, би могло да бъдат посещавани и по домовете.

Третата услуга се осъществява от ментор, който се грижи започналите вече работа да не я напускат и съдейства за отстраняването на възникнали проблеми с работодателя.
 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top