Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 16 юли, вторник

Предварителен график за миене на улиците в  Стара Загора на 16 юли, вторник.

1 ул. „Граф Н. Игнатиев“ от ул. „Любен Каравелов“ до бул. „Крайречен“
2 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
3 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
4 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
5 ул. „Христо Смирненски“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
6 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
7 ул. „Св. Климент Охридски“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
8 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
9 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
10 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
11 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Граф Н. Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
12 ул. „Св. Княз Борис“ от бул.„Св.Патриарх Евтимий“ до бул. „Крайречен“
13 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Св. Княз Борис“
14 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
15 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
16 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“

17 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
18 ул. „Христо Смирненски“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
19 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
20 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
21 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
22 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
23 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации, предварителният график може да бъде променен

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top