175 969 са жилищата в област Стара Загора

Към края на миналата година жилищният фонд в област Стара Загора се състои от 89 558 жилищни сгради или с 54 повече в сравнение с 2017 година. В градовете се намират 32.4% от всички жилищни сгради, а в селата - 67.6%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 - 1960 г. - 28.2%, а най-нисък на тези, построени след 2011 г. - 0.8%.Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) - 60 079 или 67.1% от всички жилищни сгради.

Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.2%, панелните - 0.9%, а сградите с друга конструкция - 29.8%.Към 31.12.2018 г. броят на жилищата в област Стара Загора е 175 969. В градовете се намират 114 182 жилища или 64.9% от общия брой.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top