Шестдесет години квалификация на учителите в Стара Загора

Шестдесет години квалификация на учителите в Стара Загора - история на изграждане, утвърждаване и отстояване на авторитет на ИУУ „Д-р Минчо Нейчев“, ИПКУ „Анастасия Тошева“ и ДИПКУ при Тракийски университет са достойни за уважение и адмирации. 60-годишнината е повод да се отбележи, че днес не само сме съхранили и пренесли през годините традициите на следдипломното обучение на педагогически кадри, но и активно работим за професионалното и кариерно развитие на учителите в условия на глобализация и динамични промени и в съответствие с Европейските и националните политики за развитие на образованието.

Първи преподаватели в Института при неговото откриване са били Йордан Ананиев, Стефана Бакалова, Христо Наскинов, Витан Обрешков, Стефана Славова, Петър Братоев, Хайрие Мемова, Михаил Михайлов, Тончо Чолаков, Елка Манасиева, Стоян Маргаритов, Койчо Славов, Панайот Таргов, Димитър Генчев, Илия Пашов, Тодор Точев, Тодор Тодоров, Надежда Драганова, Христина Демирчева, Надежда Димитрова, Рада Ноколова, Добри Попов, Димитър Трифонов.

Независимо, че Институтът не разполага с материална база за провеждане на курсове и семинари в гр. Стара Загора, започва практиката и на изнесените обучения в различни населени места и училища, практика, която преминава през годините и днес се оказва предпочитана форма за обучение от учителите.

В първите години спешно е направена надстройката и пристройката на сградата на педагогическото училище, с което се подобрява учебната база на института. За общежитие с 80 места се ползва старата сграда в черквата на бул. „Патриарх Евтимий”, а за стол с 120 места избеното помещение на училището. При тези макар и малко подобрени условия, става възможно провеждането на учебно-квалификационна дейност в Стара Загора. Ежегодно започва увеличаването на броя на учителите, които повишават своята квалификация в организираните в Института курсове, семинари, школи и конференции. Заедно с увеличаването броя на участниците в курсовете расте броят на преподавателите и качеството на тяхната работа.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top