Предлагат безплатно професионално обучение на безработни в Стара Загора

Агенция по заетостта, чрез Дирекция "Бюро по труда" Стара Загора предлага възможност за професионално обучение на лица, регистрирани като безработни, по следните професии:

1. Автомобилна мехатроника /професия „техник по транспортна техника/ с период на обучение от 28.05.2019г. до 22.11.2019г. /960 учебни часа/. Все още има 5 вакантни места в групата. Изисква се завършено средно образование. Професията е много търсена на пазара на труда в Стара Загора.

2. Офис секретар, специалност „Административно обслужване” с период на обучение от 30.05.2019г. до 27.09.2019г. /660 учебни часа/. Все още има 4 вакантни места в групата. Изисква се завършен 10 клас, удостоверен с документ.

Курсовете са само за безработни лица, които не са включени в никаква форма на заетост или обучение. За повече информация, моля, потърсете Вашия трудов посредник.

Ако не работите и не учите, но не сте регистрирани в Бюрото по труда, заповядайте при нас с лична карта /адрес в общини Стара Загора и Опан/. Задължително е да носите документи за завършено образование. Изучаваната от Вас професия не следва да е противопоказна на здравословното Ви състояние. Може да попитате и на телефон 042/697560.

Курсовете са безплатни, по време на курса на обучаемия се изплащат средства за стипендия, квартирни и/или транспортни разходи, ако живее извън Стара Загора.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top