Старозагорският митрополит Киприан регистрира фондация в полза на обществото

тарозагорският митрополит Киприан регистрира фондация на името на Св. Киприян Цамблак Чудотворец, която ще осъществява дейност в обществена полза.

Членовете й ще се стремят към обединяване на усилията с тези на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на културно-историческото наследство на град Стара Загора, деца с изявени творчески способности, с изявени знания по учебните предмети, както и на деца в неравностойно положение.

Средствата, с които фондацията ще постига своите цели са доброволни вноски от членовете, дарения от физически или юридически лица, държавата, обществени организации, приходи от участия в национални и международни проекти и програми.

Цели на фондацията:

1.   Устойчиво развитие на политики по опазването на културното наследство

2.   Гарантиране на равен достъп на гражданите до културни ценности, чрез открояване и конкретизиране на местната специфика с оглед превръщането на културното наследство в съществен фактор за социално икономическо развитие на град Стара Загора.

3.  Съдейства за осигуряване на финансови или материални средства за подпомагане на деца в неравностойно положение

4.  Подпомага изграждането и поддържане на материално-техническа база

5.  Подпомага формите на изява и дейността на талантливи деца

6.  Съдейства за реализиране на образователни програми за децата / здравно възпитание, детски празници и конкурси, състезания, др./

7.  Подпомага деца с изявени способности в учението.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top