Представят учебното помагало “Помощникът на учителя в приобщаващото образование“ в Стара Загора

Директорът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование София-град и доктор по Специална педагогика Калоян Дамянов ще представи книгата си "Помощникът на учителя в приобщаващото образование" в Стара Загора на 21 февруари, четвъртък от 15.00 часа в залата на Регионалната библиотека „Захарий Княжески”.

Помощниците на учителя са нова длъжност в системата на предучилищното и училищното образование, които подпомагат допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности. Това е първото издание предназначено за тях в България.

Представянето ще започне с първата глава, посветена на приобщаващото образование. Помощникът на учителя е ключов компонент в подкрепата за личностно развитие.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top