С близо 50% се увеличават приходите от нощувки на чужденци в Старозагорско

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през декември 2018 г. са 10 158, или с 0.2% по-малко в сравнение със същия месец на 2017 година. От всички пренощували лица 90.5% са българи, като по-голямата част от тях (38.7%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 2.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 960 като 53.1% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2018 г. е 21.1%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (25.4%). Заетостта в местата за настаняване с 4 и 5 звезди е 22.6%, а тази в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 14.7%. Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 2.2 процентни пункта. Намаление на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 1 и 2 звезди - с 11.6 процентни пункта. При местата за настаняване с 3 звезди и тези с 4 и 5 звезди е регистрирано увеличение съответно с 4.8 и 2.4 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2018 г. достигат 964 914 лв., което е с 2.2% по-малко в сравнение с декември 2017 година, като приходите от нощувки на български граждани намаляват с 9.5%, а тези от нощувки на чужди граждани се увеличават с 47.3%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top