Най-много средства в бюджет 2019 на община Стара Загора се предвиждат за „Образование“

Най-много средства в бюджет 2019 на община Стара Загора- над 52 млн.лв. се предвиждат за „Образование“, като близо 4 млн.лв от тях са за дофинансиране на държавно делегирани дейности. Средствата за държавно делегираните дейности са увеличени с над 8 млн.лв.,  в размер на  68, 3 млн.лв., като 11 % от тях са за социалните домове, подчерта Цанка Ганева. Тя поясни, че планираните разходи за персонал по проекта за бюджет на Община Стара Загора за местни дейности / и дофинансиране на делегирани от държавата дейности/  за 2019 година възлизат на 11 243 424 лева. В сравнение с планираните през 2018 година - 10 246 873 лева, тази година е заложен ръст от 996 551 лева или 9.7% . Увеличението отчита новия размер на минималната заплата от 1 януари на 560 лева и увеличение на заплатите в съответствие с заявения приоритет от правителството за устойчиво повишаване на стандарта и качеството на живот на населението в страната.
Увеличението на общата субсидия за делегираните от държавата дейности спрямо 2018 година е 8 424 017 лева, или 114%, е насочено към увеличение на заплатите в сферите на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и общинска администрация.

Близо 8 млн.лв са заложени в общинската хазна за 2019 г. за осигуряване на чистотата, а 3, 1 млн.лв. ще отидат за управление на дейностите по отпадъците. За осветление на улици и площади в бюджета за тази година се предвиждат 1, 8 млн.лв.,за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа – 3, 5 млн.лв., а за озеленяване ще отидат 1,5 млн.лв.

В разходната част на бюджета са заложени приоритетни проекти, по някои от които вече се работи, поясни кметът Тодоров. По-важните акценти в инвестиционната програма на общината са разширението на парк "Артилерийски" на прогнозна стойност 3,9 млн.лв., извършване на общ ремонт на залата в областна администрация на стойност 2, 7 млн.лв., преустройството на сградата, дарена от Мария Жекова в Културен център за талантливи деца на стойност 905 000 лв., основен ремонт на детска градина No 2 "Зорница" за 933 000 лв. Обзавеждането на музей "Литературна Стара Загора" ще струва 214 000 лв.,  предвиждат се 200 000 лв. за изграждането на новия гробищен парк, а със 132 000 лв. ще бъде закупен багер-товарач за него. За изграждане на детски площадки са педвидени 100 000 лв., а изграждането на ул. „Петкана Захариева“ в кв. „Железник“ ще струва 250 000 лв. В бюджета са заложени 49 215 лв. за възстановяване и реставрация на паметника на загиналите във войните старозагорци в парк „Ал. Стамболийски“, както и 9 000 лв. за реализацията на проекта за знак "Стара Загора център на Вселената".

През 2019 г. ще продължи работата по проектите  „Обновяване на образователната инфраструктура“, "Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II", "Най- доброто за децата", "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт - II фаза", „Инфраструктура кв. "Самара 1", „Ремонт и модернизация на Зоопарк“,“ Ремонт и преустройство на пазар за промишлени стоки/Руски/“ и „Ремонт на летен театър“.

От залата бяха направени различни предложения, за които кметът Живко Тодоров уточни, че разумните могат да залегнат в проекта за бюджет, който ще бъде гласуван от общинските съветници на сесията в края на месеца.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top