Над 400 души се изследваха за вируса на хепатит С в Стара Загора

Приключиха дейностите по изпълнението на международния проект SPHERE-C, който се осъществи от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC),
Института „Роберт Кох“, който е обществен институт по здравеопазване в Германия, и с партньорството на Регионалната здравна инспекция - Стара Загора.

Проучването има за цел да предостави информация относно броя на хората, инфектирани с вируса на хепатит С в Стара Загора. Между 5 септември и 16 ноември 2018 г. взеха участие 422 души от 1000 очаквани. На 252 от тях е извършено изследване на кръв. Двама от тях са положителни на хепатит С. Те са насочени за допълнителни изследвания и лечение. 170 са отказали да участват в проекта чрез обаждане по телефона. Във връзка със стартирането на проекта са извършвани изследвания и на други желаещи както в мобилния кабинет, така и в стационарния кабинет на РЗИ.

След стартирането на проекта се констатира повишено желание за изследване за хепатит С сред хора, които не бяха включени в извадката. През 2019 г. ще започне нова национална програма за профилактика и контрол на вирусните хепатити, която ще регламентира профилактиката и лечението им.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top