На 8 и 9 ноември мобилни пунктове ще събират опасни битови отпадъци в Стара Загора

Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД стартират съвместно Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Събирането на опасни битови отпадъци е част от реализация на ангажимента, който общината има в изпълнение изискванията на Закон за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване на устойчивото развитие.

Основните групи опасни отпадъци, които образуваме в нашите домове са:
 Живачни термометри и ампули, живак;
 Лакове и бояджийски материали;
 Домакински препарати и химикали;
 Мастила и замърсени опаковки;
 Препарати за растителна защита;
 Лекарства с изтекъл срок на годност.

Опасните отпадъци можем да познаем по символите за опасност, които са изобразени на опаковките им.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top