Старозагорско училище участва в проект за “роботика“, “мехатроника“и “програмиране“

Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ Стара Загора участва в проект „Разработване на иновативни подходи за популяризиране на науката в професионалното образование с цел мотивиране на учениците за кариера или в сферата на науката, технологиите, инженерството и математиката (DISCOVER)“. Той се изпълнява съвместно с ТУ – Габрово, Европейски център по качество и университети от Полша, Словения, Гърция и Италия. Целите му са насочени към развиване на преподавателски ресурси за извънкласни научни постижения на гимназиално ниво. Проектът се стреми да насърчава сътрудничеството между средното образование и университетите чрез осигуряване на ресурси, които могат да бъдат използвани  при осъществяването на научни дейности. DISCOVER ще се фокусира върху областите "роботика", "мехатроника", "програмиране".

Бъдещите потребители ще могат директно да използват разработените ресурси, за да организират своето собствено обучение или да ги променят и преработят така, че да отговарят на техните специфични нужди от обучение. Проектът е насочен главно към средните професионални училища. Дейностите по проекта трябва да приключат до септември 2019 г., след което ще бъдат представени четири интелектуални продукта: Справочник на добри  практики за разпространение на науката в професионалните гимназии, който ще включва задълбочен анализ; Ресурси и помощни материали за разпространение на  науката в професионалните гимназии; Програма за извънкласно обучение по мехатроника и роботика за ученици в професионалните гимназии и Програми за извънкласно обучение по програмиранеза ученици в професионалните гимназии./СТЗ24
 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top