Стара Загора част от учредяването на Организация за управление на Тракийски туристически район

Учредително събрание на Организация за управление на Тракийски туристически район се проведе в Пловдив. Сдружението се създава в съответствие със Закона за туризма и има за основна цел  да работи чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес и да извършва дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на територията на  туристическия  район. Тя ще съдейства за преодоляване на проблемите с фрагментирането и „локализма” на развитието на туристическия продукт, маркетинговата и рекламната дейност и ограничеността на ресурсите на отделните фирми и местни общности. Ще бъде партньор на Министерството на туризма, ще формира бранд на туристическия район, ще  участва в регионални, национални, европейски и международни проекти и програми в сферата на туризма и ще партнира със сродни организации.

Стара Загора участва активно в създаването на ОУТТР, с включването като учредителите Петя Чакърова- зам. областен управител, Община Стара Загора, Красимира Чахова- зам.-кмет, Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите (СХР) Стара Загора, представено от председателя му Иван Михалев и Търговско-промишлена палата - Стара Загора, представена от председателя й Олег Стоилов. Общият брой на учредителите е 29, като сдружението остава отворено за включване на нови членове.

За председател на Управителния съвет единодушно беше избран Любозар Фратев, председател на Съвета по туризъм в Пловдив, основен инициатор и двигател за учредяването на ОУТТР, а в 11 членния му състав се включиха Община Стара Загора и СХР Стара Загора.  ТПП - Стара Загора беше избрана в тричленния контролен съвет.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top