23 септември 2020

Процедурата по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства в „Кереч Търла“ще бъде преразгледана

Ще бъде извършена повторна оценка относно наличието на нови обстоятелства, касаещи пряко изграждането на кариера за добив на варовици и доломити от находище „Кереч Търла“, в землището на селата Едрево, Братя Кунчеви и Оряховица. Това става ясно от отговора на министъра на околната среда и водите Нено Димов, на питане отправено на народния представител от ГЕРБ Радостин Танев.

„На практика процедурата по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства в региона ще бъде преразгледана. Ще продължа активната работа по въпроса и ще настоявам отговорните институции – Министерствата на енергетиката, на околната среда и водите, Басейнова дирекция, РИОСВ да решат казуса в кратки срокове, в интерес на жителите“, категоричен е Радостин Танев.

В отговора на министър Нено Димов се казва, че през месец август тази година в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" – Пловдив е внесен проект за учредяване на санитарно охранителна зона на изворна вода „Малък Солуджак“ за водоснабдяване на с. Едрево, община Николаево, в следствие на което е извършена проверка. Констатирано е, че водоснабдяването на с. Едрево се извършва от три каптирани естествени извора в землището на селото, водата от които се насочва към обща водовземна шахта. Каптажите се намират в района на концесионната площ. Предвид, че характеристиката на терена е деловиални песъчливи глини с дебелина 1,5 м, а съгласно процедираното инвестиционно предложение находището ще се разработва по открит способ с прилагане на пробивно-взривни работи, от компетентния орган ще бъде извършена оценка относно наличие на нови обстоятелства по смисъла на чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс.„МОСВ ще информира за стартирането на новата процедура МЕ, където в момента се разглежда въпросът дали е изпълнен концесионния договор. МЕ следва да изчака ново произнасяне на МОСВ по казуса“, категоричен е Радостин Танев.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top