Да се спазват забраните за къпане в открити водоеми, призова кметът Живко Тодоров

Днес кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров с открито писмо призова съгражданите си да спазват стриктно забраната за къпане в неохраняеми водоеми и канали.

Повод за писмото е преминаващият през територията на кв. „Три чучура –север“ открит канал на ВЕЦ „Стара Загора “. Съгласно нормативната уредба по трасето на канала са изградени предпазни огради с цел ограничаване достъпа на хора и животни. На много места са монтирани и предупредителни табели с надпис „Къпането забранено“.

Въпреки предприетите мерки за недопускане на инциденти обаче, много често през летните месеци, забраната се нарушава. Това води до злополуки, които понякога завършват трагично. Най-изкушени през жегите са децата и младите хора, затова призивът е насочен предимно към тях.

В писмото си кметът се обръща към всички граждани на Стара Загора и особено към живеещите в кв. „Три чура-север“ и кв „Лозенец “, с призив за стриктно спазване на забраната за къпане в неохраняеми водоеми и канали.

Призивът ще бъде разлепен на различни обществени места в града.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top