Старозагорско участие в център за компетентност

В залата на библиотеката на Технически университет Габрово беше представен Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологи" и по оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж"  (ОПНОИР), процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“. Той е един от седемте центъра за компетентност, финансирани от програмата на обща стойност 134 млн. лв.

Партньори по проекта са:
•Технически университет-Габрово;
•Технически университет – София;
•Централна лаборатория по приложна физика към БАН – Пловдив;
•Институт по системно инженерство и роботика;
•Софийски университет "Св. Климент Охридски";
•Технически университет – Варна;
•Институт по електроника – БАН.

Проектът е с най - голям брой асоциирани партньори от всички проекти по тази процедура, които ще вземат активно участие при неговата реализация. Сред тях са Търговско-промишлена палата - Стара Загора и старозагорската фирма Фирст ООД, които ще съдействат за практическото му приложение в Старозагорска област.

Бюджет на проекта е близо 23 570 хил. лева и ще продължи до 30 ноември 2023 г.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top