Увеличение на нощуващите в хотели с 1 и 2 звезди в Старозагорско

През февруари 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 47 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 883, а на леглата - 3 424. В сравнение с февруари 2017 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 6.0%, а на леглата в тях - с 2.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2018 г. в област Стара Загора, е 20 680, или с 4.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди (с 14.5%), докато в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е регистрирано увеличение с 8.3%.

През февруари 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 83.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 45.9% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 16.6 и 54.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през февруари 2018 г. са 8 698, или с 6.1% по-малко в сравнение със същия месец на 2017 година. От всички пренощували лица 88.9% са българи, като по-голямата част от тях (57.6%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 969 като 86.1% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2018 г. е 22.7%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди (23.3%), в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (22.2%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 0.2 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди намалението е с 3.4 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди се наблюдава увеличение с 2.9 процентни пункта.

Приходите от нощувки през февруари 2018 г. достигат 904 747 лв., или с 0.6% повече в сравнение с февруари 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 6.5%, докато приходите от чужди граждани намаляват с 16.8%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top