Гласуват отпускане на половин милион за ремонт на покрита лекоатлетическа писта в Стара Загора

На утрешното редовно заседание на Общински съвет Стара Загора ще бъде гласувано предоставяне на средства на Клуб лека атлетика „Берое” Стара Загора за основен ремонт на покрита лекоатлетическа писта. Предложението е на кмета Живко Тодоров.

"Покритата лекоатлетическа писта в град Стара Загора се нуждае от неотложен основен ремонт. Предприемането и реализирането на същия ще спомогне за пълноценното осъществяване на целите, които общината залага в областта на масовия спорт. Наш приоритет е създаване на устойчива среда за развитие на физическото възпитание и спорта у подрастващите деца и младежи. Чрез насърчаване развитието на спорта, ние целим не само изграждане на умения и навици за здравословен начин на живот, но и формирането на редица социални качества като дисциплина, самоконтрол, толерантност, работа в екип и други. С подкрепата на спортните активности се стремим към алтернатива и превенция срещу алкохола, цигарите, наркотиците, насилието. 

В бюджета на община Стара Загора за 2018 година в дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”, § 45-00 “Субсидии за организации с нестопанска цел” са планирани 500 000.00 лева за основен ремонт на покритата лекоатлетическа писта. Това е окончателния размер на финансовия ангажимент на общината и при възникнала необходимост от допълнителни средства, те ще бъдат за сметка на клуба. Обекта е предоставен за ползване на спортния клуб.", се казва в предложението на градоначалника.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top