Над 57 % са разкритите престъпления в Старозагорско през 2017

През 2017 г. в ОДМВР - Стара Загора са регистрирани общо 4330 престъпления - с 388 по-малко от регистрираните през предходната година (4718). В процентно изражение намалението е с 8,22%. Коефициентът на престъпност на 100 000 жители е намалял от 1322,75 през 2016 г. на 1231,97 през 2017 г. Разкрити са 2483 престъпления, или 57,34% от регистрираните. Разкриваемостта спрямо 2016 г. е увеличена с 4,25%.

Делът на регистрираните в Старозагорска област от общо регистрираните на територията на страната престъпления е 4,16% (4,35% през 2016 г.). Дейността по противодействие на престъпленията против собствеността може да
се оцени като много добра. Спрямо 2016 г. се отчита значително увеличение на разкриваемостта на грабежите, от 56,36% през 2016 г. на 71,43% през 2017 г. (+15,07%). Средната разкриваемост на тези престъпления за страната е 46,24%.

Продължава добрата работа по превенция и противодействие на взломните и домовите кражби, като разкриваемостта е съответно с 22,28% на взломните и 30,83% на домовите кражби, а броят им спрямо 2016 г. е намалял съответно с 84 и със 128. Отчитаното намаление при взломните кражби е с 29,37%, а на домовите кражби с 33,59%.Престъпленията против собствеността бележат намаление с 355 бр., спрямо предходната година, а разкриваемостта им е увеличена от 27,76% на 32,96% (с 5,20%). От тях, кражбите бележат намаление с 247 бр. при увеличена разкриваемост спрямо предходната година с 5,20%.

В резултат на провежданата системна превантивна дейност и доброто взаимодействие с ГДНП и други ОДМВР в страната, през 2017 г. е регистрирано значимо намаление на измамите - със 76, или с 44,44%. Разкриваемостта през 2017 г. е
26,32% спрямо 14,04% през 2016 г., През 2017 г. служители на ОДМВР – Стара Загора са разкрили групи две групи извършители на телефонни измами.

Разкриваемостта на престъпленията с наркотични вещества е увеличена с 3,31% и към 31.12.2017 г. достига 92,67% (89,36% през 2016 г.). Проведени са значими реализации по линията, при която са иззети значителни количества наркотични вещества и са разкрити професионално оборудвани „оранжерии“ за отглеждане на канабис.

Регистрираните престъпления против личността са с относително стабилен брой – 226, спрямо 217 през 2016 г. (+9) при запазено ниво на разкриваемост – 56,19% през 2017 г. спрямо 56,22% през 2016 г. Разкриваемостта на икономическите престъпления в ОДМВР – Стара Загора е висока – 55,20%, като през 2017 г. са задържани значителни количества цигари и тютюн без акцизен бандерол. Общо са иззети 618908 къса цигари (591350 къса през 2016 г.) и 2116,585 кг. тютюн (1120,611 кг. през 2016 г.) без акцизен бандерол. Качеството и бързината на разследване на престъпленията през периода е на много добро ниво. Отчита се голям брой на образуваните бързи производства и на досъдебните производства, изпратени с мнение за съд.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top