Останаха 30 места за безплатно обучение на безработни

Дирекция „Бюро по труда” –Стара Загора предлага обучения в рамките на проекти на социалните партньори на 30 безработни по следните професии: - професия „социален асистент”, специалност „Подпомагане на деца” – 5 бр.; - професия „социален асистент”, специалност „Подпомагане на възрастни –15 бр.

Обучението по професия се предшества от обучение по ключова компетентност „Обществени и граждански компетентности – интеркултурно поведение. Изисква се завършен минимум 10 клас, доказан с документ. За участие в обучение като социален асистент кандидатите трябва да са от групи в неравностойно положение на пазара на труда – продължително безработни, на възраст над 50г. или с трайни увреждания с право на работа.

- Обучение по професия ";Работник в озеленяването", специалност "Озеленяване и цветарство" - 10 бр.

Обучението по професия се предшества от обучение по ключова компетентност “Обществени и граждански компетентности- Умения за учене”.

Изисква се завършен минимум 4 клас, доказан с документ.Всички, които желаят да се включат в обучение, следва да се обърнат към Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора, ул. Стефан Караджа №8, стая 102. Обучението е безплатно, продължава около 2 месеца и на обучаемите се полага стипендия от 8 лв. на всеки присъствен ден.

Коментирай!

#1
Минка - 2018-03-23 20:07:31

А като не си намерят желаещи,ти казват че е задължително. Отвратителни лелки,самозабравили се чиновнички но и на тях ще им дойде реда.

Още новини

Scroll To Top