87% от постъпилите сигнали до омбудсмана на Стара Загора са приключили за тримесечие

За близо четири месеца институцията на местния обществен посредник Надежда Чакърова е сезирана със 61 сигнала от граждани, 53 са приключени успешно, останалите са в процес на разглеждане. Сигналите са в различни области - административно обслужване, проблеми с етажна собственост и общински жилища, осигуряване на по-голям брой места за паркиране на хора с увреждания - граждани притежаващи МПС със съответен инвалиден талон и стикер, казуси за неизплатени възнаграждения и отнасянето им към фонда за гарантиране на вземанията и НОИ, маршрути на обществения транспорт, поземлени имоти, доставчици на обществени услуги, ВиК и ЕVN.

При засилен интерес от гражданите премина организираната съвместна приемна през февруари с председателя на ОбС-Стара Загора, което доказа с резултатите си полезността на тези съвместни инициативи. През месец март предстои да се проведе такава и със секретаря на Община Стара Загора на адреса на приемната на обществения посредник, която ще бъде своевременно обявена за информация на заинтересованите граждани.

Омбудсманът на община Стара Загора присъства на първа работна среща за годината на обществените посредници по общини и Националния омбудсман  Мая Манолова.Те се обединиха за обща инициатива за безплатна детска градина за 5 и 6 годишните - задължителната предучилищна подготовка, за която общините плащат от бюджета си или  родителите в някои общини плащат под формата на такси за храна заради възможностите, които дават промените в ЗМДТ.

Обществените посредници изявиха подкрепа и готовност за съдействие и за кампанията под патронажа на Националния омбудсман - за помощ към българските пенсионери "Великден за всеки - 2018", традиционно насочена към подпомагане на нашите майки и бащи, които остават извън определения от правителството регламент за получаване на великденски надбавки.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top