Близо 55% е заетостта в Старозагорско

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 148.7 хил., от които 80.5 хил. са мъже и 68.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 54.6% (при 53.2% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 10.5 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 61.8%, а при жените - 47.9%.

През третото тримесечие на 2017 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 146.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 72.2% (77.2% за мъжете и 67.1% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 13.4 процентни пункта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top