Омбудсманът на Стара Загора се запозна с клиентските инициативи на ЕВН

В Стара Загора се проведе среща между  Надежда Чакърова-Николова, обществен посредник на община Стара Загора и  Жанет Стойчева, член на съвета на директорите на EVN Електроснабдяване. Срещата се проведе в приемната на омбудсмана в Стара Загора и е своеобразно продължение на доброто взаимодействие между дружеството и обществения посредник. На срещата бяха дискутирани различни инициативи, които EVN България предлага за своите клиенти:

EVN при Вас – в рамките на кампанията “EVN при Вас“ се провеждат изнесени срещи с клиенти в малки населени места. До момента са проведени срещи с клиенти в над 60 малки населени места във всички 9 административни области, които се обслужват от EVN България. Посещенията имат за цел провеждане на отворена за всички дискусия по теми от интерес за клиентите.

Клиентски съвет - група от битови клиенти, които участват в дискусии с представители на EVN България. Участниците имат възможност да предложат конструктивни идеи и препоръки за подобряване дейността на компанията. През ноември 2017 г. предстои да започне дейност третият състав на Клиентски съвет.

В допълнение беше предоставена информация за новите технологии, използвани от компанията – монтираните нови електромери с дистанционно отчитане, изграден нов полигон за обучение на електромонтьори в реални условия в Стара Загора и др. Интересна беше и инициативата на EVN България за обучения по енергийна ефективност в училищата - „Часът на Иви и Енчо. Занимателни обучения за енергия и екология”.

Сътрудничеството между обществения посредник на община Стара Загора и EVN България е насочено към гражданите на общината и цели да ги улесни при тяхната комуникация с компанията.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top