Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 89 лица през месец юни

През месец юни 2017 г. прокурорите от Районна прокуратура-Стара Загора са решили по същество 84 наказателни производства, като в съда са били внесени  84 прокурорски акта срещу 89 лица. От тях 22 обвинителни акта срещу 25 лица,  35 споразумения за решаване на делото срещу 35 лица и 27 предложения за налагане на административно наказание по реда, визиран в чл.78а от НК срещу 29 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени четири дела с прокурорски акт за престъпления срещу личността (причиняване на телесна повреда и съвкупление с лице ненавършило 14-годишна възраст), 2 дела за престъпления против брака и семейството (за неплатена издръжка), 10 дела срещу 13 лица за престъпления против собствеността (кражби, грабеж, измами, вещно укривателство, унищожаване/повреждане на чуждо имущество и злоупотреба на доверие), 4 дела за престъпления против стопанството (за държане на акцизни стоки без бандерол и неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа) 7 дела  за документни престъпления (за невярно деклариране, съставяне и ползване на неистински/преправени документи), 7 дела за престъпления против реда и общественото спокойствие (самоуправни действия, хулиганство и получаване на нетрудови доходи по неморален начин) и 50 дела срещу 52 лица за общоопасни престъпления (пътно-транспортни произшествия, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества,  управление на моторно превозно средство без шофьорска книжка, управление на нерегистрирано моторно превозно средство, държане на наркотични вещества).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top