25 септември 2023

400 студенти се явиха на изпит по биология в Тракийски университет

Близо 400 студенти се явиха днес на 5-часовия редовен кандидат-студентски изпит по Биология в Тракийски университет. В присъствието на родители, експерти от висшето учебно заведение и представители на медиите, зам.-ректорът по учебната дейност проф. дсн Гюрга Михайлова отвори касата, в която се съхраняват всички възможни варианти за теми.

По-голямата част от студентите използват оценката от изпита по Биология за вход в специалностите "Медицина" и "Ветеринарна медицина". Тя може да послужи и за желаещите да изучават "Медицинска рехабилитация и ерготерапия", "Лекарски асистент", "Медицинска сестра", "Акушерка", "Социални дейности", "Рехабилитатор", "Медицински лаборант", "Гериатрични грижи", "Зооинженерство", "Агрономство", "Рибовъдство и аквакултура", "Аграрно инженерство"

На 29 юни са тестовете по География и Икономика, както и изпитът по Социална медицина. На 30 е тестът по Биология, а на 4 юли - изпитът по Обща езикова култура. Два дни по-късно, на 6 юли е изпитът по Химия.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top