Намаляват студентите в област Стара Загора

През учебната 2016/2017 година общият брой на студентите в област Стара Загора, включващ записаните в образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ е 5 257 и е с 3.4% по-малко в сравнение с предходната учебна година.

През изминалата 2016 г. висше образование степен „бакалавър“ и „магистър“ са завършили 1 099 студенти, професионален бакалавър - 35 студенти, а 41 души са получили диплома за придобита образователна и научна степен „доктор“.

Преподавателите, обучаващи студентите в област Стара Загора намаляват с 1.8% спрямо предходната година и техният брой достига до 553, като 289 от тях са жени.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top