Рокади в постоянните комисии на Общински съвет Стара Загора

Промени в съставите на някои от постоянните комисии в Общинският съвет на Стара Загора гласуваха днес старейшините. С излизането на двама съветници, поради избора им за депутати и един назначен за областен управител и постъпването на нови трима на техните места, както и избора на Таньо Брайков за председател на местния парламент наложи рокади в постоянните комисии, включително и на председателството на някои.

Новопостъпилите на овакантените от Емил Христов и Радостин Танев- Гочо Карагьозов ще стане член на комисията по териториално селищно развитие и транспорт, както и на тази по социална политика. Светлана Иванова заеме място в постоянните комисии по общинска собственост и стопанска политика и тази по финанси и бюджет.

Заелият мястото на новоназначения областен управител Гергана Микова- Пламен Енев, който днес положи клетва като старейшина от групата на НФСБ ще стане член на постоянните комисии по финанси и бюджет и тази по земеделие и гори и опазване на околната среда. 

Поради заемането на поста председател на Общински съвет Стара Загора от Таньо Брайков за председател на постоянна комисия по законност и обществен ред беше избран Стефан Анков. На мястото на председателят на постоянна комисия за борба с корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси беше избрана Даниела Лекина.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top