30 учители по математика се обучиха да преподават чрез изследователски подход

В Стара Загора се проведе обучение на тема: „Въведение в изследователския подход в обучението по математика”, в което, в рамките на два квалификационни курса, взеха участие над 30 преподаватели по математика от Старозагорски регион, информира Олег Стоилов, координатор на Регионален академичен център (РАЦ) и председател на Старозагорската търговско-промишлена палата.

То бе реализирано със съдействието на РАЦ Стара Загора и Регионално управление на образованието (РУО) Стара Загора. Лектори в курсовете бяха доц. Тони Чехларова, ръководител на секция „Образование по математика и информатика” в Института по математика и информатика към Българска академия на науките и Динко Цвятков, сертифициран учител-обучител по математика от СУ „Иван Вазов” Стара Загора.

По време на обучението, в съвременно оборудван кабинет,  бяха  представени ресурси от „Виртуалния училищен кабинет по математика“ (www.cabinet.bg) и варианти за използването им; онлайн състезания „Математика с компютър“ и „Тема на месеца“;разработки по европейски проекти като Fibonacci и Mascil. Осигуряването на условия за преживяване на елементи на изследователски процес е в основата на квалификационните курсове, организирани от Института по математика и информатика, който е част от европейската мрежа STEM-PD Net.

„Динамиката на света, в който живеем, налага по-различно отношение към начина, по който се представя учебното съдържание. Като учители трябва да проявяваме все по-голяма гъвкавост в преподаването, да мотивираме учениците и поощряваме постиженията им. Важно е те да получават не само знания по отделните учебни предмети, но да съумяват да откриват и връзки между различни сфери на познанието. Това отключва творческите възможности, критичното мислене, активното отношение към протичащите процеси. Опитът показва, че използването на изследователския подход в образованието по математика и информационни технологии дава много добри резултати“, сподели доц. Чехларова.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top