Община Стара Загора започна дейностите по проект „Вълшебна класна стая“

Община Стара Загора започна дейностите по проект „Вълшебна класна стая“.Проектът цели устойчива образователна интеграция на децата в неравностойно положение на територията на Община Стара Загора. В проекта са обхванати деца от ромски и други етноси, от социално слаби семейства, деца с нисък социален статус и интелектуално развитие и деца от семейства с един родител. Проектът поставя на преден план основните проблеми на децата от малцинствата и се стреми да намери решението им. Ще бъде въведен комплексен подход за създаване на интеграционна среда за децата от рисковата група чрез въвеждане на интерактивни методи - допълнително изучаване на български език с използване на учебни помагала, учебни материали, пособия, детски книжки, игрови методи. Занятията ще се провеждат 2 пътиседмично от учител във всяка от петте детски градини обхванати по проекта.

Очакваните резултати са: подобряване на езиковата култура и на българския език на децата, участващи в проекта. Обогатяването на езика и развитието на речта ще направят възможнопоследващото обучение и реализация на детето, както и пълноценното интегриране на децата роми в българското образование.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top