Населението в област Стара Загора намалява с 0,7% за година

Населението на област Стара Загора е 321 377 души към последния ден на 2016 година, което представлява 4.5% от населението на България и нарежда областта на 5-о място по брой на населението - непосредствено след област Бургас (412 684) и преди област Благоевград (310 321), сочат данни на Националния статистически институт. В сравнение с 2015 г. населението на областта намалява с 2 308 души, или с 0.7%.

Мъжете са 155 975 (48.5%), а жените 165 402 (51.5%), или през 2016 г. в област Стара Загора на 1 000 мъже се падат 1 060 жени. Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 69 965, или 21.8% от населението на областта. В сравнение с 2015 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. - с 4.3 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.4%, а на мъжете - 17.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по- ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Опан (45.9%), Братя Даскалови (31.3%) и Чирпан (26.4%). Общо в 8 общини този дял е над средния за областта. Най-нисък е делът на възрастното население в общините Гурково (18.3%), Николаево (18.5%) и Стара Загора (19.6%).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top