Безплатно обучение за „Машинен оператор” предлагат в Бюро по труда Стара Загора

Бюро по труда – Стара Загора предлага  безплатно обучение по специалност „Машини и съоръжения за заваряване”, професия „Машинен оператор”. То се провежда по план провеждан от Българо-германския център за професионално обучение.

В програвата могат да се включат: безработни младежи; безработни младежи с трайни увреждания; младежи от социални заведения, завършили образованието си; продължително безработни, лица с трайни увреждания; самотни родители(осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст; изтърпели наказание лишаване от свобода; Безработни над 50 години, безработни с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация.

В учебната програма са обхванати два метода на заваряване: електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод-ВИГ /аргон/ и електродъгово заваряване в защитна газова среда (инертен/активен) с топящ се електрод.

След успешно полатане на изпитите , обучаемите ще получат две правоспособности: заварчик на ъглов шев и заварчик на листов материал.

Курсът ще се проведе през периода от 18.04.2017 г. до 17.08.2017 г. и към момента има 7 незаети места.

Кандидатите получават и стипендия по време на обучението.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top