Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 47 лица през месец януари

През месец януари 2017 г. прокурорите от Районна прокуратура -Стара Загора са решили по същество 46 наказателни производства, като в съда са били внесени 46 прокурорски акта срещу 47 лица. С 15 обвинителни акта  на съд са били предадени 16 лица,  внесени са били 17 споразумения срещу 17 лица за решаване на делото  и 14 предложения спрямо 14 лица за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от Наказателния кодекс.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени две дела с прокурорски акт за престъпления срещу личността - за съвкупление с непълнолетно лице и за трафик на хора, две дела за престъпления против защитени търговски марки, 4 дела за престъпления против брака и семейството - за неплатена издръжка и незаконно съжителство, 12 дела срещу 12 лица за престъпления против собствеността - кражби, грабежи, обсебване, измами, унищожаване/повреждане на чуждо имущество), едно дело за документни престъпления, едно дело за престъпления против реда и общественото спокойствие - хулиганство и 24 дела срещу 25 лица за общоопасни престъпления - пътнотранспортни произшествия, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества,  управление на моторно превозно средство без шофьорска книжка, противозаконно отнемане на моторно превозно средство, държане на наркотични вещества.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top