Европейски проекти за близо 80 млн. лв. изпълнява област Стара Загора

Към 13 февруари 2017 г. сключените договори по оперативните програми в Старозагорска област са 111, с общ бюджет 78 569 553 лева, разпределени по програми както следва:

 ОП „Развитие на човешките ресурси” - 32 проекта, на обща стойност 9 267 765 лева;

 ОП „Храни” - 9 проекта, 208 190 лева;

 ОП „Иновации и конкурентоспособност” - 59 проекта, 50 165 572 лева;

 ОП „Региони в растеж” - 6 проекта, 10 140 063 лева;

 ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” - 3 проекта, 876 402 лева;

 ОП „Добро управление” - 1 проект, 499 990 лева;

 ОП „Околна среда“ – 1 проект, 7 411 571 лева.

Стана ясно по време на пресконференция на експертите от Областен информационен център.

Допустими кандидати по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ са: социални предприятия; работодатели; специализирани предприятия на хора с увреждания; кооперации на хора с увреждания; общини; доставчици на социални услуги и НПО. Докато по процедурата „Подкрепа за предприемачество“ могад да кандидастват: центрове за развитие на предприемачеството, включително НПО и търговци, регистрирани по Търговския закон; социални партньори - КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, Асоциация на индустриалния капитал /АИК/, БСК, БТПП.

Проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Стара Загора“, по договор Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз

По двете отворени процедури се кандидатства електронно чрез ИСУН като крайните срокове за подаване на проекти предложениа са съответно:

- 03.04.2017 г. за процедурата „Развитие на социалното предприемачество“;

- 05.04.2017 г. за процедурата „Подкрепа за предприемачество“

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top