Община Стара Загора обявява процедура за прием на заявления за ползване на социалната услуга „топъл обяд“

Община Стара Загора стартира прием на заявления от кандидат-потребители за ползване на социалната услуга „топъл обяд“ в изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Стара Загора – 2016“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция тип 3: “Осигуряване на топъл обяд – 2016“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Проектът предвижда ежедневно предоставяне на топъл обяд на 100 лица в периода м. 12.2016г. – 30.04.2017г. Храната ще се предоставя в работните дни от месеците. Проектът включва и предоставянето на съпътстващи мерки за хората, които ще получават топъл обяд. Те ще бъдат съобразени с нуждата и желанието на потребителите и при отчитане спецификата на всеки конкретен случай. .

Право да подават заявление-декларация за ползване на услугата имат лицата, определени  съгл. Наредба № РД-07-1/04.04.2016г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Основни целеви групи:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане;
2. Самотноживеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност.
3. Скитащи и бездомни лица.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top